PERSBERICHT

22 - 05 - 2014
 

‘Ik gedenk anders’

 
Eigenzinnige gedenktekens en herdenkingsmonumenten in MIET AIR

 
 
31 mei en 1 juni / 7, 8 en 9 juni 2014  
Openingstijden MIET AIR: 11.00-18.00 uur
Grensweg 6 / 5437 NH Beers
Tel 31(0)651610883
www.mietair.com
 
Tijdens het laatste weekend van mei en het daaropvolgende Pinksterweekend wordt op het terrein van MIET AIR een tentoonstelling met herdenkingsmonumenten en gedenktekens ingericht. Met de titel van de tentoonstelling ‘Ik gedenk anders’ geven de organisatoren Bart Stok en Loek Hambeukers aan dat het hier gaat om tegendraadse beelden die afwijken van wat als gebruikelijk wordt beschouwd voor grafmonumenten. De inzendingen zijn afkomstig van leden van Sculpture Network en kunstenaars uit het eigen netwerk van MIET. Er zijn zo’n 30  deelnemers geselecteerd, van wie meerdere werken worden getoond. 
 
Voor het overgrote deel vindt de tentoonstelling plaats in het glazen tentoonstellings-paviljoen op het terrein van MIET. Gebouwd in de vorm van een kas zweeft het hoog boven het terrein. Maar ook in de omliggende tuin en de vijverpartijen zijn interessante beelden te zien. Die beelden hoeven niet per se bedoeld te zijn als grafmonument; de meeste beelden die nu bij MIET staan zijn in hun verschijningsvorm zeer divers.Net zoals een monument ook vele invullingen hebben: het kan een standbeeld zijn, een gebouw of een gedenksteen, ontworpen ter herinnering aan een persoon of een belangrijke gebeurtenis. De beelden op deze tentoonstelling hebben vooral tot doel de fantasie van de toeschouwer te prikkelen. Ze mogen figuratief, abstract of conceptueel zijn, als ze maar duidelijk maken dat we in een vergankelijke wereld leven. Een wereld waarin wij de dood, oorlog en verval verre van ons trachten te houden en onze herinneringen koesteren.
 
Inzendingen 
Onder de inzendingen zijn beelden van heel diverse materialen. Een paar voorbeelden:Annemarie Petri komt met een bronzen beeld waarin zij op plastische wijze laat zien hoe haar opa als gevangene op een Japans schip door een bombardement om het leven kwam. Een verhaal dat haar als kind de eetlust benam. En dus maakte zij voor deze tentoonstelling een bronzen soepbord met daarin een zinkend schip. Caroline Kampfraathbrengt een installatie van een twintigtal keramieke kinderhoofdjes onder de titel A day in the woodsRequiem for a lost childhood. De hoofden zijn gevat in gebruikte specerijenblikken. Door het glazen venster aan de voorkant kijken de kinderen naar buiten. Elk kind zit opgesloten in zijn eigen blik, zijn eigen achtergrond. Het werk kan gezien worden als een requiem voor kinderen die zich ver weg van hun geboorteland moeten aanpassen aan een andere cultuur. Er resten nog slechts vage herinneringen aan tropische bossen en specifieke geuren uit hun kindertijd.
Veel strakker en formeler is het beeld Endlessness van beeldhouwer Adriaan Seelen. Het is gehakt en gezaagd uit Celtic Brown natuursteen en is afkomstig uit eenzelfde serie werken. Daarin is een filosofische invalshoek gekozen: de aanwezigheid van de mens in het totale universum van ruimte en (eindeloze) tijd. De kunstenaar Jos Verschaeren tenslotte laat een soort bronzen toren van Babel zien, die aan de zijkant gestut wordt door houten delen: zo krijgt het verval geen vat.

MIET AIR
MIET AIR - de afkorting AIR staat voor artist in residence - is een initiatief van Bart Stok en Loek Hambeukers en is ontworpen door NEXIT architecten. De Initiatiefnemers van MIET  richten zich met name op driedimensionaal werkende kunstenaars uit het buitenland die voor langere tijd bij MIET willen komen wonen en werken. In Nederland woonachtige kunstenaars zijn vanzelfsprekend ook welkom. Daarnaast worden er in MIET diverse workshops en cursussen gegeven en activiteiten georganiseerd onder leiding van kunstenaar en bronsgieter Loek Hambeukers. De mogelijkheden tot materiaalbewerking zijn divers: hout staal, steen en brons. MIET AIR werd onlangs genomineerd voor de Gouden Piramide 2014, een staatsprijs voor (landschaps)architectuur, die een bedrag van €50.000,-  omvat. Zie daarvoor:www.goudenpiramide.nl/gouden-piramide-2014/genomineerde-opdrachtgevers-2014
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot aan de redactie:
Voor meer informatie en extra hoge resolutiebeelden belt u:
Bart Stok: mob. 06-51610883 (bart.stok@mietair.com)Caroline Kampfraath, A day in the Woods 2012, installatie