Macht?… Aan welk volk?!

Dit is de tweede publicatie van Jonas Staal met als onderwerp de relatie tussen politiek, kunst en ideologie. In dit handzame boekje wordt de kwestie aan wie de macht is ter discussie gesteld aan de hand van het begrip Democratisme. Diverse auteurs leverden bijdragen rondom het beeldende werk van Staal en diens ietwat mistige theorieën. Die bijdragen zijn zeker van waarde maar doordat ze op een te hoog abstractieniveau geschreven zijn, ben je snel geneigd af te haken. Veel beter werken de foto’s en uitleg bij Staals installaties. Neem De Geert Wilders Werken I en II – een rechtszaak, een project waarvoor Staal een reeks bermmonumenten oprichtte, verwant aan de dood-door-zinloos-geweld plekken. De behandeling van de rechtszaken die daarop volgden, greep Staal op populistische wijze aan; hij nodigde het publiek uit om de zitting bij te wonen en ontwierp voor dat doel een rouwkaart van Wilders. De hele rechtszaak, inclusief pleidooi, werd zo volgens Staal een integraal onderdeel van het kunstwerk. Een andere installatie bestond uit twee bomwrakken die hij voor het Museum Boijmans plaatste en omdoopte tot Anatomie van een wrak. En zo staan er nog meer van dit soort ontregelende installaties in dit boek. Staal wil met ermee aantonen dat kunst en politiek sterk op elkaar reageren en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Of hij daarin slaagt is de vraag. Wel kan gezegd worden dat hij met zijn politieke installaties sterk de aandacht weet trekken. (EB)

Macht?… Aan welk volk?!
Jonas Staal e.a.
Jap Sam Books, Heijningen 2010
ISBN 978-94-90322-01-4

Copyright 2010 © Etienne Boileau