GALERIE ROGER KATWIJK

 

 

 

PERSBERICHT

23-3-2016


RESEARCH IS MY CORE BUSINESS’

Arte Colder
Robin Gerris
Roger Walschots
 

2 april t/m 7 mei 2016
Openingstijden galerie:
woe t/m zat 12-18.00 uur


Onder de noemer ‘Research is my core business ’ brengt galeriehouder Roger Katwijk in de maand april drie jonge kunstenaars die nog niet eerder in zijn galerie exposeerden. Het betreft een mix van fotografie, schilder- en tekenkunst waarin de nadruk op onderzoek en experiment ligt. Drie kunstenaars die door hun ongebruikelijke werkwijze en onorthodoxe toepassing van materialen tot een bijzondere invulling zijn gekomen. Zo is in hun werk de oorspronkelijke context en betekenis van het onderliggende beeld of de gebruikelijke drager grotendeels verdwenen. Sterker nog, in de meeste gevallen is er een geheel nieuw (gemengd) beeld ontstaan waarin slechts zijdelings gerefereerd wordt aan het oorspronkelijke beeld en de oorspronkelijke drager.
 

Arte Colder (1985)
houdt zich in zijn werk voornamelijk bezig met het fenomeen transgender. Een onderwerp dat laat zien hoezeer een samenleving opkijkt van mensen bij wie niet duidelijk is tot welke sekse ze behoren. Transgenders kunnen als bedreigend worden ervaren; ze beantwoorden immers niet aan de sekse-indeling die in onze samenleving wordt gehanteerd. Wie niet in een hokje past, wordt gemarginaliseerd. Tijdens de tentoonstelling in Galerie Roger Katwijk brengt Colder diverse mixed media collages van foto’s die hij zorgvuldig selecteerde op het digitale web. Die foto’s bewerkt Colder in eerste instantie in Photoshop, zonder overigens inhoudelijk iets aan de afbeeldingen zelf te veranderen; hem gaat het vooral om contrast, uitsnede, resolutie e.d. Daarna worden de collages analoog samengesteld door diverse sheets te combineren. Vervolgens worden ze digitaal vervolmaakt. De uiteindelijke prints komen op houten panelen, waar Colder met de hand specifieke teksten aan toevoegt. Arte Colder kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch en behaalde zijn bachelor diploma aan de AKV / St Joost in Breda. In 2015 werd zijn werk succesvol gebracht tijdens Art Rotterdam. Dit jaar is hij een van de deelnemers aan de tekenmanifestatie Drawing Front; zijn tekeningen worden gedurende drie maanden getoond in de hoofdvestiging van de manifestatie, Drawing Centre Diepenheim.

Robin Gerris (1988)
maakt in zijn werk gebruik van bestaande databases voor fotomateriaal van heel verschillende bronnen. Door het uitgekozen beeldmateriaal met behulp van analoge en digitale technieken te reproduceren en delen te vervagen of zelfs uit te wissen, ontstaat er een geheel nieuw beeld. Tijdens dat proces vertaalt Gerris digitale reproductiefouten
naar analoge beelden. Bij alle werken speelt de perceptie van het bestaande beeld een belangrijke rol; die koppelt hij aan een materiaalkeuze die een bepaalde anonimiteit in zich mee draagt. Uiteindelijk wordt het nieuwe werk samengesteld uit losse beeldmomenten, waarin het origineel nauwelijks meer te herkenen valt. Dat maakt dat de oorspronkelijke context geheel verdwijnt, waardoor er een nieuwe betekenis ontstaat. Voor de Abolition serie die uit vijf werken bestaat, bewerkte en vernietigde hij beeldmateriaal met behulp van verschillende computerprogramma’s (Gerris vergelijkt het technische gebruik van dit vernietigingsproces met de langzaam wegebbende herinnering die foto’s in zich meedragen). Daarnaast veroorzaakten fouten in de opslag van het materiaal vreemde kleurverschuivingen en her en der wat ruis. De uit deze bewerking voortkomende digitale lagen plaatste hij over de originele foto’s (medisch beeldmateriaal van kinderen) heen. Door ze op deze manier te presenteren, verandert Gerris bewust hun context: je vraagt je af of dit beeld nog wel over ongezonde kinderen gaat. Robin Gerris kreeg zijn opleiding aan de Fontys Hogeschool in Tiburg. Sinds 2014 exposeert hij met regelmaat op diverse plekken in ons land, zoals de Zeeuwse Rozentuin in Kats, Galerie Majke Hüsstege en andere plaatsen. Ook nam hij deel aan het Fotofestival Schiedam 2014, waar hij een bijzondere serie (foto)werken op locatie maakte.

Roger Walschots (1974)
maakt weliswaar schilderijen, maar niet in de traditionele zin van het woord. De gebruikelijke handelingen, nodig voor het maken van een schilderij, haalt hij uit elkaar en plaatst hij in een andere volgorde. Zo schuurt hij de eerder door hem aangebrachte verf weer weg, of verzaagt hij het paneel waarop hij eerder geschilderd heeft. Walschots bepaalt zelf de contouren en de opbouw van het werk en soms weeft hij zelf het doek.  Daarnaast schildert hij op hout, waarbij hij gebruik maakt van bestaande houtstructuren. In al zijn werken is het uitgangspunt de afwijkende drager, waarmee hij tornt aan onze gevestigde ideeën over wat een schilderij is. Eén van de werken die Walschots op deze tentoonstelling laat zien (BWC 9160, uit 2016) is opgebouwd uit singels (jute band). Walschots heeft de singels zelf geweven en daarna vanuit de achterkant vol laten lopen met dunne acryl verf. Vervolgens heeft hij ze op hun kop gehangen en de verf er doorheen laten lopen. Zo is een omgedraaid schilderij ontstaan in de basiskleuren cyaan, magenta en geel. Roger Walschots kreeg zijn opleiding aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Daarna exposeerde hij al snel in het gevestigde kunstcircuit. Zo werd zijn werk in 2014 op Art Amsterdam getoond en in datzelfde jaar nam hij deel aan de groepstentoonstelling The dominant Forces in de John Davies Gallery in Moreton-in-Marsh (GB)

Agenda Galerie Roger Katwijk 2016

21 apr  -  24 apr          YIA Brussel
14 mei -  11 juni          Martijn Schuppers: Chromatic Fantasies
1   juni -    5 juni          KunstRai
25 juni -    9 juli           Summershow
3  sept -    8 okt          Osmo Rauhalla
15 okt  -  12 nov          Annemieke Alberts
19 nov -  27 nov          PAN Amsterdam 2016
======================================================
Noot aan de redactie:
Hoge resolutiebeeldmateriaal kunt u op vragen bij: Etienne Boileau:06-10901244
of  Roger Katwijk:06-51082291

 

Galerie Roger Katwijk / Lange Leidsedwarsstraat 198 / 1017 NR Amsterdam/
tel 020- 6273808 / info@galerierogerkatwijk.nl / www.galerierogerkatwijk.nl / Robin Gerris, 2016, Abolition 2, mixed media, 90 x 122 cm