GALERIE ROGER KATWIJK

 

PERSBERICHT

‘IN WISSELEND LICHT’

Wim Claessen
recente schilderijen  

Henny van der Meer  
sculpturen van gelast staal

17 okt t/m 14 nov 2015

Openingstijden galerie: woe t/m zat  12-18.00 uur

In oktober en november is een contrasterende combinatie van schilder- en beeldhouwkunst in Galerie Roger Katwijk te zien. De tentoonstelling omvat diverse werken van schilder Wim Claessen en sculpturen van beeldhouwer Henny van der Meer. Beide kunstenaars baseren zich op de natuur, maar ieder vanuit een heel andere invalshoek. Claessen baseert zijn melancholische doeken op het natuurlijke landschap. Meestal schildert hij verlaten landschappen die eenzaam ogen, waarin de natuur vrijelijk haar gang kan gaan. Af en toe ontwaar je een huis en soms ook enige menselijke aanwezigheid. Beeldhouwer Henny van der Meer daarentegen benadrukt in haar werk juist de vitaliteit van de natuur en de daaraan gekoppelde noodzakelijke beteugeling. Planten, struiken en bomen dienen geknipt, gesnoeid of gediefd te worden om hun groeiprocessen in goede banen te leiden. Analoog daaraan knipt en snijdt zij het staal – het materiaal waarvan zij haar beelden maakt - in de vormen die haar voor ogen staan. Daarna smeedt zij de afzonderlijke stalen takjes en stammetjes die zijn ontstaan, tot een natuurlijk ogend geheel.

Henny van der Meer
Henny van der Meer struinde al in haar vroege jeugd door polders en tuinderijen. Daar maakte ze kennis met landschappen die planmatig in stand gehouden werden. Omgevingen die bewust werden gecreëerd. En ze zag dat bij het kweken van groente en fruit de hoogste productie wordt opgeleverd wanneer er wordt ingegrepen in het groeiproces. Kortom, er moet gesnoeid, geknipt en gediefd worden voor een goede oogst. Ook in tuinen en openbaar groen wordt veel tijd besteed aan het in toom houden van de vegetatie. We willen immers zelf kunnen bepalen hoe onze tuin of omgeving er uit komt te zien. Maar hoe harder men snoeit, des te harder de natuur groeit. Bij het maken van haar sculpturen neemt Van der Meer dit dualisme als uitgangspunt. Haar werk gaat over beteugeling, maar ook over dat wat zich niet beteugelen laat. Zij knipt, snoeit en duwt het staal in vormen, maar laat het werk ook de vrijheid om te groeien. Het is een voortdurend aftasten van grenzen en het verleggen ervan. Onder haar handen groeit stap voor stap uit kleine stukjes staal een beeld dat gebaseerd is op geleide groeiprocessen. Voor haar is het een uitdaging om een licht, bijna zwevend beeld te maken uit het zware materiaal staal.

Wim Claessen
Wim Claessen biedt ons een kader waardoor we het landschap beter begrijpen; hij focust in op details in vrijwel lege landschappen en geeft waterspiegelingen over de volle breedte van het doek weer. In zijn werk weet hij een melancholieke sfeer op te roepen; een verlangen naar contemplatie en verstilling dient zich onmiskenbaar aan. Claessen’s schilderijen hebben dan ook sterk uitvergrote, verhalende kwaliteiten: huizen staan er afgesloten en vervallen bij en het lijkt of de boten die hij schildert, achteloos op het strand zijn achter gelaten. Dat zijn schilderijen gebaseerd zijn op een combinatie van zorgvuldig uitgezochte foto’s is duidelijk te zien. Door het gemis aan een concrete, duidelijk aanwijsbare situatie zijn de geschilderde momenten voor meerderlei uitleg vatbaar. Daarnaast geeft Claessen’s minimale verfgebruik het beeld een zekere vluchtigheid, wat de verhalende kwaliteit nog eens verstrekt. Zijn doeken roepen vragen op als: Slapen er mensen in die verveloze bungalow met gesloten gordijnen, of zijn ze weg? Wat is er precies met ze gebeurd?

Wim Claessen (Sittard, 1951)
Claessen kreeg zijn opleiding aan de Stadsacademie en Jan van Eyk Academie in Maastricht. In 2007 had hij een solo-expositie in Galerie Koma te Mons (België). Vier jaar later werd zijn werk gekozen bij de tentoonstelling Zwischen Film und Kunst in de Kunsthalle Emden. Ook nam Wim Claessen deel aan een presentatie van het Museum IKOB uit Eupen op Art Gent en presenteerde hij werk in het Bonnefantenmuseum te Maastricht.

Henny van der Meer (Honselersdijk, 1951)
In ‘83 beëindigde Van der Meer haar opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Werk van haar was daarna regelmatig te zien op diverse plaatsen in Nederland. Ook nam zij deel aan groepstentoonstellingen in o.a. het Catharijne Convent (’97), het Gorcums Museum De taal van staal (’98), en de expositie Kunstfrühling BBK in Bremen (’05). In 2014 exposeerde zij haar werk in Kreta en Athene. Afgelopen voorjaar was zij een van de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling Kunst uit Huis: Collectie Wilploo in het Stedelijk Museum Schiedam.

Agenda 2015-2016 Galerie Roger Katwijk
21 nov -  28 nov          PAN Amsterdam 2015
5  dec  -  24 dec          Wintergroup exhibition
9 jan   -     6 feb          John O' Carroll 
10 feb  -   14 feb         Art Rotterdam 2016
20 feb  -  26 mrt         Niek Hendrix / Navine G. Khan-Dossos


Noot aan de redactie:
Hoge resolutiebeeldmateriaal kunt u opvragen bij Etienne Boileau: mob 06-10901244  boileau@communart.nl of Roger Katwijk: mob 06-51082291

 

Galerie Roger Katwijk / Lange Leidsedwarsstraat 198 / 1017 NR  Amsterdam/ tel 020- 6273808 / info@galerierogerkatwijk.nl / www.galerierogerkatwijk.nl / Henny van der Meer, 2014, wandobject, gelast staal