PERSBERICHT
09-02-2015

Bert Loerakker
Recente schilderijen


Tijl Orlando Frijns
objecten van hout

22 februari t/m 21 maart 2015
Openingstijden galerie: woe t/m zat 13-18.00 uur


Bert Loerakker (Breda, 1948)
Loerakkers meest recente schilderijen bestaan uit twee of drie gelijke delen die een stevige confrontatie met elkaar aangaan. Doordat het rechtervlak als het ware tegen het linkerdeel botst - in eerder werk hing het er evenwijdig naast - verdwijnt het als het ware in het linkerdeel. Ook omgekeerd is mogelijk. Een gevolg daarvan is dat door die botsing zowel het rechter- als het linkerpaneel scheef komt te hangen, maar elkaar weer wel in evenwicht houdt. In deze nieuwe opstelling komen alle drie de beeldelementen waar Loerakker mee werkt (een door het landschap, door de monochrome kleur en door een structuur bepaald element) stevig met elkaar in botsing. Lange tijd werd in zijn werk het landschap steeds herkenbaarder, daarna ging zijn aandacht meer naar de luchten. Wolkenpartijen en licht nodigden uit tot het maken van uitbundige schilderijen. Dat soort voorstellingen combineerde hij met de van hem bekende monochrome beeldvlakken en vlakken met structuren. In zijn huidige werk zijn de landschappelijke beelden grotendeels vervangen door meer abstracte beeldvlakken. Ze verwijzen weliswaar naar een natuurlijke herkomst, maar het gaat dan meer om een heel klein deel van een landschap waarop wordt ingezoomd. Het landschap is nu meer als sfeer aanwezig, als verwijzing. Deze twee manieren om met het landschap om te gaan (herkenbaar versus geabstraheerd) wil hij ook in de toekomst naast elkaar blijven gebruiken. Het rechterdeel dat verwijst naar een duidelijke structuur zal altijd een tegenreactie blijven, het zal blijven wringen, blijven botsen, en vragen stellen.

Bert Loerakker kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. In 2009 had hij een overzichtstentoonstelling in het Danubia Meulensteen Art Museum in Bratislava en in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Twee jaar terug nam hij deel aan een kunstenaarsproject in laatstgenoemd museum dat verscheidene werken van hem in bezit heeft. Zijn werk bevindt zich daarnaast in de collecties van het Stedelijk Museum Schiedam, het Van Abbemuseum in Eindhoven en vele andere musea in Nederland. Loerakkers werk is opgenomen in een groot aantal openbare en privé- collecties in binnen- en buitenland.
 
 
Tijl Orlando Frijns (Amsterdam, 1987)
De sculpturen die Frijns het licht laat zien,zijn opgebouwd uit simpele bouwmaterialen zoals constructiehout, lak, materiaal om mee te stuccen, beton, steen en soms ook ijzer of staal. Daarmee benadrukt hij de verwantschap die zijn werk met architectuur heeft.Voor zijn beelden maakt Frijns meestal gebruik van open geometrische constructies,die hij voorziet van een bepaalde afwijking, uitstulping of verwringing. Door die vervorming worden het object en de ruimte eromheen als het ware opnieuw gedefinieerd. Al werkend met het materiaal of aan de computer voor een eerste schets, ontstaat die vervorming vaak willekeurig. De uiteindelijke objecten zouden goed een onderdeel of restant van een bouwwerk kunnen zijn,of een ruimtelijke schets die zelfstandig uit te voeren is.
Ook de locatie en de context van zijn werk spelen een belangrijke rol in de totale visuele waarneming. Zo past Frijns het werk vaak aan de omgeving aan, en soms past hij deomgeving aan het werkaan. Daarnaast blijkt uit zijn objecten een sterke fascinatie voor bouwkunst en landschapsarchitectuur.Piet Augustijn, oud-conservator Gorcums Museum over het werk van Frijns:“Aan de basis van de werken van Tijl Orlando Frijns (1987) ligt architectuur die hij ontwricht inzet om een structuur op te zetten. De architectonische elementen worden willekeurig gerangschikt zodat er een spel ontstaat tussen interieur en exterieur, vorm en ruimte. De werken bevinden zich uiteindelijk tussen orde en chaos: ze zijn duidelijk geconstrueerd, maar staan maar net in balans.” 

Tijl Orlando Frijns kwam in 2010 van de Academie St Joost in Breda. In 2011 maakte hij twee wandobjecten voor het nieuwe Oracle kantoor in Utrecht langs de A2. In 2012 bouwde hij voor de Katse Rozentuin in Zeeland een fraaie architecturale vorm van zes open witte zuilen met daarboven een overkapping. In datzelfde jaar nam hij deel aan Sculptuur.nl,een tentoonstelling in de Korenbeurs te Schiedam.Twee jaar later nam hij deel aan Reduktiv NL, een reizende tentoonstelling van Polen naar Tsjechië, Slowakije en Hongarije. In december 2014 was Frijns in samenwerking met Galerie Roger Katwijk een van de deelnemers aan de tentoonstelling Art in Redlight. Tijdens de afgelopen editie van Art Rotterdam 2015 volgde een uiterst succesvolle presentatie van Frijns' werk in de stand van Galerie Roger Katwijk samen met dat van Niek Hendrix.
 
 
Agenda 2015 Galerie Roger Katwijk
28 mrt – 25 april         Daniel Bodner
2 mei  –  6 juni            Jaume Amigo/ Stephan Siebers
13 juni  - 31 juli           Georg Kuettinger
17 juni  - 21 juni          The Solo Project Basel 2015
5 sept   -   10 okt         Jim Harris 


Noot aan de redactie:
Hoge resolutiebeeldmateriaal kunt u opvragen bij Etienne Boileau: mob 06-10901244  boileau@communart.nl of Roger Katwijk: mob 06-51082291
 
 
 
Galerie Roger Katwijk / Lange Leidsedwarsstraat 198 / 1017 NR  Amsterdam/
tel 020- 6273808 / info@galerierogerkatwijk.nl / www.galerierogerkatwijk.nl / 


Tijl Orlando Frijns, Scratch, 2014, Lak op meranti, 80x80x30cm, foto: Tijl Orlando Frijns