PERSBERICHT

20.2.’13
 

Daniel Bodner 

‘Crossings’         

20.04.’13 – 26.05.’13
 
Openingstijden: woe t/m zat  13-18.00 uur en op afspraak
In de schilderijen van Daniel Bodner komt de stad New York tot leven: je ziet overstekende toeristen op een zebrapad in een New Yorkse Avenue, erachter een decor van wolkenkrabbers. In andere werken kijk je van bovenaf op zakenmensen die zich snel door de stad bewegen. Dan Bodner’s meest recente ‘cityscenes’ zijn gebaseerd op door hemzelf gemaakte foto’s. Daarbij is het hem niet zozeer te doen om de precieze weergave van de werkelijkheid, maar om het spel van licht en beweging en de weergave van een ruimte; mensen die achter elkaar van de ene kant van het doek naar de andere lopen of diagonaal de ruimte oversteken.
 
Een ‘derde ruimte’
Sinds zijn academietijd houdt Bodner zich bezig met het vastleggen op doek van de ruimte, de menselijke figuur in die ruimte, en de relatie tussen die twee. Bodner zoekt daarbij naar een tussenvorm waarin hij aanstuurt op een botsing tussen een model met een modernistische – ofwel platte – ruimte en een model met een meer traditionele benadering, zoals in de landschapschilderkunst waarin de illusie van diepte behouden blijft. Met deze botsing hoopt Bodner, zoals hij het zelf zegt, een ‘derde ruimte’ te vinden. Wat opvalt in zijn recente doeken zijn de grondpatronen: diagonale lijnen van oversteekplaatsen contrasteren sterk met rechtstandig de lucht instekende hekwerken. Bodner’s schilderkunstige weergave van deze oorspronkelijke (fotografische) stadselementen is nietzozeer realistisch, maar betreft een interpretatie. De bedoeling van Bodner’s penseelstreken verschilt duidelijk van wat we aan de oppervlakte waarnemen. Zo heeft Bodner de gebouwen op de achtergrond, en de mensfiguren en hun schaduwen op de voorgrond heel bewust in dezelfde verflaag geschilderd. Daardoor bevinden ze zich formeel op hetzelfde vlak, terwijl ze representatief gezien juist op verschillende niveaus staan. Zemaken enontkennende ruimtetegelijkertijd.Bodner: “In mijn schilderijen knallen twee verschillende ruimtes op elkaar. En ik benadrukvooral tegenstellingen: is wat wezien object ofschaduw, plat of tweedimensionaal, licht of donker, dag of nacht?”
De nieuwe schilderijenvan Daniel Bodner kunnen gezien worden als visuelemetaforen vooroverdracht van informatie envoor transformatie.
 
 
Daniel Bodner (Milwaukee, 1963 )
 
Kreeg zijn opleiding aan de University of Wisconsin in Madison, waarna hij naar New York vertrok voor een vervolgopleiding aan The Art Students League. In 1990 vestigde Bodner zich voor langere duur in Amsterdam, waar hij vijftien jaar is blijven wonen en werken. Tussen 1990 en 2005 had hij diverse exposities in ons land, terwijl gelijktijdig ook regelmatig in de VS exposeerde. In 2005 keerde Bodner terug naar New York, waar hij sindsdien de helft van het jaar woont en werkt. De andere helft van het jaar verblijft hij in Nederland. Sinds zijn terugkeer naar New York is deze metropool het belangrijkste onderwerp.
Zijn op New York gebaseerde cityscenes exposeerde Bodner de afgelopen jaren in toonaangevende galeries in o.a. Keulen, Berlijn, Chicago, New York en Amsterdam. Twee jaar terug had hij een belangrijke overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum Kampen, ter gelegenheid waarvan zijn catalogus A third space 1993-2011 verscheen. Daniel Bodner wordt in Nederland vertegenwoordigd door Galerie Roger Katwijk.
 
 
Agenda 2013                  Galerie Roger Katwijk
 
16 mrt – 14 apr                  Personal Landscapes / A personal view on public landscape
 
20 apr  – 26 mei                 Daniel  Bodner
 
9 mei – 12 mei                    Pulse New York
 
15 mei -  20 mei                 KunstRai 2013
 
1 jun – 14 jul                      Huibertje Kant / Jae Ko
 
7 sept - 13 okt                    Niek Hendrix / Tijl Orlando Frijns
 
19 okt - 17 nov                   Wim Claessen
 
24 nov- 1 dec                     PAN Amsterdam 2013
 
7 dec – 22 dec                   Jim Harris

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Noot aan de redactie:
 
Voor meer informatie en extra hoge resolutiebeelden belt u:
Etienne Boileau 06-10901244 of Roger Katwijk 06-51082291

  
 

GALERIE ROGER KATWIJK  |  Lange Leidsedwarsstraat 198-200  |  1017 NR Amsterdam
T +31 (0)20 6273808  |  info@galerierogerkatwijk.nl |  www.galerierogerkatwijk.nl

 
 Dan Bodner, 2012, Vernon Avenue 2, olieverf op linnen