PERSBERICHT

15-11-2012
 

Bert Loerakker

Recente schilderijen
 

Bart Kelholt

Bronzen objecten
 

16 februari t/m 10 maart 2013
Openingstijden galerie:

woe t/m zat 13-18.00 uur,
zon 13-17.00 uur en op afspraak
 
Tijdens deze duo-expositie in Galerie Roger Katwijk brengt Bert Loerakker een hele nieuwe serie expressieve schilderijen, die hij voor het eerst toont. Ze wijken af van Loerakker’s gebruikelijke werkwijze doordat de afzonderlijke panelen zijn samengevoegd tot één werk. Daarnaast is het accent in de landschappelijke delen op de wolkenpartijen komen te liggen. Bart Kelholt’s bronzen beelden vormen een mooi contrast; ze zijn beduidend ingetogener en vertonen een sterke verwantschap met architectuur. Beide kunstenaars blijken sterk beïnvloed door het minimalisme en maken werk dat opvalt door z’n zeggingskracht.

Bert Loerakker
(Breda, 1948)
Het gebruikelijke tweeluik waarin Bert Loerakker tot twee jaar terug zijn schilderijen presenteerde, is niet langer leidend. Sinds die tijd experimenteerde hij met monochrome panelen die dienst deden als drager voor een landschappelijk deel. En er kwamen combinaties van panelen die achter elkaar leken te zijn geschoven. Uit die experimenten ontstond zijn meest recente serie, waarin meerdere panelen met wisselende patronen en schilderingen werden samengevoegd tot één werk. Lag de horizon vroeger aanmerkelijk hoger zodat het accent op het landschap lag, in dit nieuwe werk is die lijn aanmerkelijk gezakt waardoor wervelende wolkenpartijen hun intree doen. Eromheen, eronder of ernaast plaatste Loerakker completerende monochrome panelen en delen die hij voorzag van vrolijk gekleurde strepen en blokken. Voor Loerakker vormen die Donald Judd-achtige strepen en blokvormen een excuus om een contrasterend landschap op een ander paneel te schilderen en de beide panelen vervolgens samen te voegen. Dat levert een opmerkelijke combinatie van diverse losse beeldelementen op, die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Maar bij elkaar in één werk leidt die samenvoeging ineens tot een fraaie synthese.
Bert Loerakker kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. In 2009 had hij een overzichtstentoonstelling in het Danubia Meulensteen Art Museum in Bratislava. Twee jaar terug nam hij deel aan een kunstenaarsproject in Museum van Bommel van Dam te Venlo, welk museum verscheidene werken van hem in bezit heeft. Loerakker’s werk is opgenomen in een groot aantal kunstcollecties in binnen- en buitenland.

Bart Kelholt (Amsterdam, 1946)
Al meer dan twintig jaar ontwerpt Bart Kelholt sterk op het minimalisme geënte vormen, die opvallen door hun grote zeggingskracht. Zijn bronzen objecten ogen monumentaal, ook al zijn ze meestal van beperkt formaat. Sommige beelden zijn open en daardoor transparant, weer andere zijn juist naar binnen gekeerd en eerder gesloten te noemen. Het uiterlijk van zijn beelden is robuust, maar tegelijkertijd maken ze een fragiele indruk. In hun samengestelde verschijningsvorm verwijzen ze naar de architectuur en het proces van indelen en bouwen. Kelholt’s ambachtelijkheid is opvallend; hij giet zijn beelden zelf en weet het natuurlijke patina in het materiaal naar boven te halen. Is zo’n object eenmaal klaar, dan is het niettemin mogelijk dat hij alsnog delen verwijdert en deze later op de een of andere manier weer toevoegt. Een moeizaam proces van eindeloos zoeken, verbeteren en weer wijzigen totdat de juiste verhoudingen ontstaan.
Bart Kelholt kreeg zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Vijf jaar terug exposeerde hij voor het eerst samen met Vincent Hamel in Galerie Roger Katwijk. In 2010 presenteerde dezelfde galerie zijn werk tijdens Art Amsterdam. Afgelopen jaar namen hij en beeldhouwer Xander Sproncken deel aan de tentoonstelling 6 ateliers in tentoonstellingsruimte KuuB te Utrecht. Werk van Kelholt bevindt zich in diverse particuliere en bedrijfscollecties.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot aan de redactie:
Hoge resolutiebeeldmateriaal kunt u op vragen bij Roger Katwijk:
tel 020-6272808 of mob 06-51082291/info@galerierogerkatwijk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
GALERIE ROGER KATWIJK  |  Lange Leidsedwarsstraat 198-200  |  1017 NR Amsterdam
T +31 (0)20 6273808  |  info@galerierogerkatwijk.nl |  www.galerierogerkatwijk.nlBart Kelholt, ZT 2011, brons, 10 x 7 x 12 cm