Thomas Meijerman (NL, 1995)
 

Meijerman tracht in zijn foto’s en video’s grip te krijgen op de natuur en het landschap. Niet het nederlandse landschap, want dat is niet bepaald favoriet bij hem: te kunstmatig, en niet dynamisch genoeg. Liever reist hij naar verre oorden waar hij door gebergtes en woeste natuur kan dwalen. Daar fotografeert hij en doet onderzoek naar de betekenis van het landschap. In zijn werk laat hij reconstructies en eigen vertalingen zien, waaruit naast schoonheid ook een zeker dreiging in de natuur valt waar te nemen. Ook past hij eigenhandig landschappen aan of construeert ze volledig: en daarmee komt het begrip Landart ineens in beeld. Soms plaatst Meijerman zijn zelfgemaakte landschappen naast een natuurlijke omgeving om daarmee het contrast te kunnen zien en te kunnen onderzoeken wat nu eigenlijk werkelijkheid is.
In zijn video Human Nature die nu in ARWE gallery te zien is, komt de vraag aan de orde of de natuur nog wel voorop staat in het Antropoceen. Door klimatologische omstandigheden, grotendeels veroorzaakt door de mens, zijn het landschap en de daarmee verbonden natuur sterk aan verandering onderhevig. En dat valt goed te zien in deze Manmade natural disaster waarin modderstromen over zware rotspartijen naar beneden glijden onder een pulserend, bonkend geluid.
De film is onderdeel van een vierluik over de invloed van de mens op de natuur waarin aardbevingen, tyfoons, overstromingen en bosbranden in scene zijn gezet en daarna gefilmd. Meijerman bouwde zelf een studio waarin hij de disasters nabootste en daarna filmde.

In Positioning in the Chain of Creation, heeft Meijerman een eigenhandig gecreëerd landschap gefotografeerd. Daarmee wil hij zijn eigen rol in dat landschap onderzoeken en probeert hij erachter te komen welke bijdrage hij daaraan kan leveren. Meijerman stelt zich in deze fotoserie de volgende vragen: Hoe valt de vergelijking uit tussen mijn werk als scheppend kunstenaar en de scheppingen in de natuur? Welke positieve invloed en waarde kan ik nog toevoegen? 
De serie Island Discovery bestaat uit fotografische opnames van plekken waarvan Meijerman vermoedt dat er maar zelden of nooit mensen komen. Het zijn fragmenten uit een landschap waarop door hem is ingezoomd. Zelf ziet hij deze fragmenten als imaginaire landschappelijke eilanden. In een enkel geval bewerkte hij de delen of voegde hij er iets aan toe. Het levert opnieuw fraaie landart op. Mijerman’s werk blijkt een geslaagd onderzoek naar de schoonheid en de kracht van de natuur, de relaties tussen verschillende organismes daarbinnen, en de invloed van de mens op die natuur.

==============================================================================

Thomas Meijerman studeerde dit jaar af aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam, afdeling Fine Art, photography. Eerder volgde hij een foto-opleiding aan het SintLucas te Eindhoven. Vorig jaar nam hij deel aan een uitwisselingsprogramma met de University of the West of England in Bristol, afdeling Photography. Al tijdens zijn beide studies en het vervolgprogramma exposeerde hij foto’s, video’s en installaties in Worm Rotterdam en The Crypt St Pauls Church in Bristol. Ook was hij een van de organisatoren en deelnemers aan het symposium Presenting and Perceiving the Photographic Image, Transformation of Reality in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.