PERSBERICHT

25 september 2017

 

Eja Siepman van den Berg ontvangt 10e Wilhelminaring

Tweejaarlijkse Nederlandse prijs voor beeldhouwkunst

De 10e Wilhelminaring is zaterdag 23 september uitgereikt aan Eja Siepman van den Berg. Zij is hiermee de tweede vrouw die deze tweejaarlijkse oeuvreprijs in ontvangst neemt. Juryvoorzitter Wim Pijbes overhandigde de speciaal voor haar door sieraadkunstenaar Katja Prins ontworpen ring in het CODA Museum te Apeldoorn. In zijn laudatio sprak Wim Pijbes waardering uit voor Eja Siepman van den Berg.

Wim Pijbes: “Onverstoord, met een bekwaam vakmanschap is Siepman van den Berg net als van Pallandt altijd haar eigen koers blijven varen, wars van welke modegril dan ook. Haar toewijding is altijd bij het menselijk lichaam gebleven. Ze kiest steevast voor het lichaam van de jeugd en meestal het vrouwelijke. De gedecideerde houdingen van de beelden laten je vergeten dat het om lichamen gaat die nog volop aan het uitkristalliseren zijn. De gebaren zijn ingetogen, sober en beelden basale principes van de beeldhouwkunst uit.”

Abstracte kwaliteit
"De eeuwenoude tradities van de beeldhouwkunst heb ik niet zonder meer over boord willen zetten”, aldus Siepman van den Berg. Toch gaat haar belangstelling ook uit naar de abstracte kwaliteiten van sculptuur. Het verklaart haar liefde voor vroeg-Griekse mensfiguren in natuursteen van voor onze jaartelling, én voor de zuiver abstracte, ‘koele’ werken van de twintigste-eeuwse Amerikaanse ‘Minimalisten’ Donald Judd en Robbert Morris. Wat deze werken delen, beschouwt Siepman van den Berg als basisprincipes voor haar beeldhouwkunst. Eja Siepman van den Berg begon haar opleiding aan de Rijksakademie te Amsterdam in 1962 en studeerde af in 1967. In het jaar van haar afstuderen kreeg zij de Prix de Rome toegekend. Ook ontving zij later voor haar oeuvre de Charlotte van Pallandtprijs.

Over de prijs
De Wilhelminaring bestaat uit drie delen: een speciaal voor de kunstenaar ontworpen ring, een opdracht voor een in het Apeldoornse Sprengenpark te plaatsen beeld plus een speciaal voor die gelegenheid gemaakt gedicht, en een expositie in het CODA Museum Apeldoorn. De prijs werd voor de eerste keer toegekend aan Joop Beljon (1998). Daarna volgden Joep van Lieshout (2000), Jan van Munster (2002), Carel Visser (2004), Maria Roosen (2006), John Körmeling ((2009), Piet Slegers (2011), Hans van Houwelingen (2013) en Auke de Vries (2015).

De ring
Voor iedere uitreiking van de Wilhelminaring wordt een andere sierraadontwerper gevraagd om voor de winnaar een unieke ring te ontwerpen. Voor de ring van Eja Siepman van den Berg is sieraadkunstenaar Katja Prins de eer toegevallen. www.katjaprins.com

============================================================================

Noot voor de redactie | niet ter publicatie

Voor verdere informatie en extra beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Etienne Boileau (boileau@communart.nl en 06-10901244).
Website: www.wilhelminaring.nl. Ook kunt u ons op Facebook volgen!

 Wilhelminaring 2018, ontworpen door sieraadontwerper Katja Prins