PERSBERICHT

28 augustus 2017

 

Eja Siepman van den Berg krijgt 10e Wilhelminaring 2017 - tweejaarlijkse Nederlandse prijs voor beeldhouwkunst

De 10e Wilhelminaring wordt 23 september 2017 uitgereikt aan Eja Siepman van den Berg. Zij is hiermee de tweede vrouw die deze prestigieuze prijs in ontvangst neemt. Eja Siepman van den Berg schaart zich hiermee in de rij van een illuster gezelschap van prijswinnaars, waaronder Auke de Vries, Joep van Lieshout, Carel Visser en Maria Roosen. Juryvoorzitter Wim Pijbes overhandigt de speciaal voor haar ontworpen ring in CODA Museum te Apeldoorn op 23 september om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur).

De jury van de Wilhelminaring spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop Siepman van den Berg, wars van stijlen en modes, nauwgezet en consequent de menselijke figuur als uitgangspunt neemt. Het oeuvre straalt “een verfijnd en verstild evenwicht uit”; haar beelden zijn “tijdloze bakens in de ruimte om ons heen, troostend bijna”.

Spannende winnaar
De keuze voor Eja Siepman van den Berg is een niet voor de hand liggende en daarmee een 'spannende' keuze van de jury. Voorzitter Wim Pijbes: "Het werk van Eja lijkt realistisch. Maar het is veel meer dan dat. Veel meer lijken haar scheppingen ideale droombeelden van een haast bovenaardse perfectie. Haar werk is niet voor niks terug te vinden in menig collectie van befaamde verzamelaars. En het staat altijd kaarsrecht overeind”. Eja's werk beweegt zich in het spanningsveld van ‘lichamelijkheid’ en ‘constructie’, tussen het warm-organische en geometrisch ‘bouwen’. Het maakt haar werk méér dan mimesis, meer dan ‘nabootsing’ alleen. Haar torso’s tonen immers ook de architectonische kwaliteiten van het menselijk lichaam, van het ultieme natuurlijke ‘bouwwerk’. En het is juist deze opvatting van het menselijk lichaam die het abstracte vertrekpunt van haar werk verraadt. Eja Siepman van den Berg is níet geïnteresseerd in het verhalende, in het hoogstindividuele of emotionele. Integendeel: in haar sculpturen is voor het expressionistische gebaar geen plaats. De mens is uitgangspunt, de volheid van het organische leven, maar dan wel geordend en gestructureerd: doordacht en vrij van coïncidentie, teruggebracht tot de essentie.

Abstracte kwaliteit
Eja Siepman van den Bergs menselijke gestalten in brons en natuursteen zijn schoonheid in stilstand, ze ‘temmen het leven’. "De eeuwenoude tradities van de beeldhouwkunst heb ik niet zonder meer over boord willen zetten”, aldus Siepman van den Berg. Toch gaat haar belangstelling ook uit naar de abstracte kwaliteiten van sculptuur. Het verklaart haar liefde voor vroeg-Griekse mensfiguren in natuursteen van voor onze jaartelling, én voor de zuiver abstracte, ‘koele’ werken van de twintigste-eeuwse Amerikaanse ‘Minimalisten’ Donald Judd en Robbert Morris. Wat deze werken delen, beschouwt Siepman van den Berg als basisprincipes voor haar beeldhouwkunst.

Jubileum jury Wilhelminaring
De jury voor de tiende Wilhelminaring bestond uit: Wim Pijbes (voormalig directeur Rijksmuseum en Museum Voorlinden, nu Droom en Daad), Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation), Sandra Smets (kunsthistorica en publicist o.a. voor NRC Handelsblad), Geertje Waanders (kunsthistorica, columnist en docent) en André Kruysen (beeldend kunstenaar).

De kunstenaar
Eja Siepman van den Berg begon haar opleiding aan de Rijksakademie te Amsterdam in 1962 en studeerde af in 1967. In het jaar van haar afstuderen kreeg zij de Prix de Rome toegekend. Ook ontving zij later voor haar oeuvre de Charlotte van Pallandtprijs.

De ring
De Wilhelminaring bestaat uit drie delen: een speciaal voor de kunstenaar ontworpen ring, een opdracht voor een in het Apeldoornse Sprengenpark te plaatsen beeld en een expositie in het CODA Museum Apeldoorn. Voor iedere uitreiking van de Wilhelminaring wordt een andere sierraadontwerper gevraagd om voor de winnaar een unieke ring te ontwerpen. Voor Eja Siepman van den Berg is Katja Prins de eer toegevallen. De prijs werd voor de eerste keer toegekend aan Joop Beljon (1998). Daarna volgden Joep van Lieshout (2000), Jan van Munster (2002), Carel Visser (2004), Maria Roosen (2006), John Körmeling ((2009), Piet Slegers (2011), Hans van Houwelingen (2013) en Auke de Vries (2015).

 

UITNODIGING | Uitreiking Wilhelminaring 2017

De uitreiking van de Wilhelminaring 2017 aan Eja Siepman van den Berg vindt op 23 september (inloop vanaf 14.00 uur, start 14.30u) plaats in CODA Museum te Apeldoorn.
De Stichting Wilhelminaring en CODA Museum nodigen u van harte uit om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid bij de opening en uitreiking kunt u kenbaar maken door een mail te sturen o.v.v. het aantal personen en Wilhelminaring naar aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl.

============================================================================

Noot voor de redactie | niet ter publicatie

Voor verdere informatie over de Stichting Wilhelminaring en de prijs kunt u contact opnemen met Etienne Boileau (boileau@communart.nl en 06-10901244). Voor informatie
Over de uitreiking in het CODA kunt u contact opnemen met Eva Schaap (e.schaap@coda-apeldoorn.nl en 055-5268511). Website: www.wilhelminaring.nl. Ook kunt u ons op Facebook volgen!Eja Siepman van den Berg in haar atelier