Communart

"Kunst en cultuur vormen belangrijke peilers in onze beschaving; ze geven inzicht in het tijdperk waarin we leven en de gebeurtenissen om ons heen. Dat inzicht dwingt ons een visie te ontwikkelen en een standpunt in te nemen.

Etienne Boileau adviseert onder de naam Communart galeries, kunstenaars en non-profit instellingen bij hun publiciteit en communicatie. Daartoe onderhoudt hij hun perscontacten, schrijft persberichten en levert teksten aan voor catalogi, brochures en subsidieverzoeken.       Zo was hij in 2003 verantwoordelijk voor de publiciteit van de kunstbeurs Art Rotterdam. Ook verzorgt hij al een aantal jaren de publiciteit rondom de uitreiking van de Wilhelminaring - een oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst - die dit jaar op 31 augustus zal worden uitgereikt aan Tirzo Martha. Daarnaast geeft hij advies aan particulieren en bedrijven bij het opbouwen van een kunstcollectie, en promoot hij kunstenaars in Nederland. 

Journalistieke producties
Etienne Boileau publiceert regelmatig in vakbladen over actuele kunst. Onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit, ecologie en de opwarming van de aarde komen vaak aan bod in zijn artikelen. Momenteel is hij verbonden aan Beeldenmagazine, een tijdschrift voor 3D kunst, waarvoor hij reviews schrijft en interviews publiceert met cross-over-kunstenaars. Ook stelt hij sinds 2017 voor de uitgave LXRY List de sectie kunst samen. In 2018 verscheen zijn LXRY List 25 most upcoming artists worldwide'. Voor de 2019 uitgave van LXRY List stelde hij een lijst samen met de tien belangrijkste jonge kunstenaars en de meest vooruitstrevende galeries in de Benelux. Ook voor de LXRY List 2020 zal hij weer een dergelijke lijst samenstellen. Eerder deed hij in opdracht van LXRY Magazine research naar recente ontwikkelingen in de beeldende kunst, hetgeen resulteerde in een artikel in het januarinummer van LXRY in 2018. Teksten van Etienne Boileau werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans,Turks en Japans.

Opleiding
Etienne Boileau studeerde rechten en was daarna enige tijd werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist. Vanaf 1991 volgde hij diverse communicatie- (NGPR) en journalistieke opleidingen en verdiepte hij zich in de beeldende kunst. Sinds '93 heeft hij een bureau dat zich specifiek richt op die sector. Etienne Boileau is lid van de NVJ.