Communart

"Kunst en cultuur vormen belangrijke peilers in onze beschaving; ze geven inzicht in het tijdperk waarin we leven en de gebeurtenissen om ons heen. Dat inzicht dwingt ons een eigen visie te ontwikkelen en een standpunt in te nemen."

Etienne Boileau werkt als journalist en communicatieadviseur. Onder de naam Communart adviseert hij galeries, kunstenaars en non-profit instellingen bij hun publiciteit en communicatie. Daartoe onderhoudt hij hun perscontacten, schrijft persberichten en levert teksten aan voor catalogi, brochures en subsidieverzoeken. Zo was hij in 2003 verantwoordelijk voor de publiciteit van de kunstbeurs Art Rotterdam. Ook verzorgt hij al een aantal jaren de publiciteit rondom de uitreiking van de Wilhelminaring - een oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst - die 30 september 2023 wordt uitgereikt aan beeldhouwer Henk Visch.
Van hem wordt in 2024 een beeld geplaatst in het Sprengenpark te Apeldoorn. Daarnaast adviseert Etienne particulieren bij het opbouwen van een kunstcollectie en promoot hij veelal jonge kunstenaars die hij begeleidt bij het vormgeven van hun kunstenaarspraktijk.   

Journalistieke producties
Etienne Boileau schreef in het verleden regelmatig over actuele kunst in kunstbalden als Kunstbeeld, Art-NL, Tableau, Beeldenmagazine en Collect. Voor Sculpture Network en tijdschrift Beeldenmagazine maakt hij momenteel reviews over tentoonstellingen en interviewt hij kunstenaars die zich in hun werk bezig houden met de menselijke invloed op het klimaat. Onderwerpen als ecologie, biodiversiteit, klimaatverandering en opwarming van de aarde komen in die interviews ruimschoots aan bod. Daarnaast stelt hij sinds 2018 voor de uitgave LXRY List de sectie kunst samen. In de LXRY List 2021 en '22 en '23 ging zijn aandacht als lid van het samenstellende panel vooral uit naar tien kunstenaars die met hun werk een duidelijke impact hebben op onze samenleving. Ook in 2024 verschijnt een dergelijke lijst.Teksten van Etienne Boileau werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans,Turks en Japans.

Opleiding
Etienne Boileau studeerde rechten en volgde diverse communicatie- (NGPR) en journalistieke opleidingen. Sinds '93 heeft hij een communicatiebureau dat zich specifiek richt op de beeldende kunst en haar makers. Etienne Boileau is lid van de NVJ.