Communart

"Kunst en cultuur vormen belangrijke peilers in onze beschaving; ze geven inzicht in het tijdperk waarin we leven en de gebeurtenissen om ons heen. Dat inzicht dwingt ons een eigen visie te ontwikkelen en een standpunt in te nemen."

Etienne Boileau adviseert onder de naam Communart galeries, kunstenaars en non-profit instellingen bij hun publiciteit en communicatie. Daartoe onderhoudt hij hun perscontacten, schrijft persberichten en levert teksten aan voor catalogi, brochures en subsidieverzoeken.       Zo was hij in 2003 verantwoordelijk voor de publiciteit van de kunstbeurs Art Rotterdam. Ook verzorgt hij al een aantal jaren de publiciteit rondom de uitreiking van de Wilhelminaring - een oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst - die 31 augustus 2019 werd uitgereikt aan Tirzo Martha. Daarnaast geeft Etienne Boileau advies aan particulieren en bedrijven bij het opbouwen van een kunstcollectie, en promoot hij kunstenaars die hij begeleidt bij het zoeken naar geschikte expositieplekken.  

Journalistieke producties
In het verleden publiceerde hij regelmatig in diverse kunstbladen over actuele kunst. Tot vorig jaar was hij verbonden aan Beeldenmagazine, een tijdschrift voor 3D kunst, waarvoor hij reviews schreef en interviews publiceerde met cross-over-kunstenaars. Onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit, ecologie en de opwarming van de aarde komen vaak aan bod in zijn artikelen. Daarnaast stelt hij sinds 2017 voor de uitgave LXRY List de sectie kunst samen. In 2018 verscheen zijn LXRY List 25 most upcoming artists worldwide'. Voor de 2019 uitgave van LXRY List stelde hij een lijst samen met de tien belangrijkste jonge kunstenaars en de tien meest vooruitstrevende galeries in de Benelux. Ook voor de LXRY List 2020 heeft hij weer een dergelijke lijst samengesteld. Eerder schreef hij in opdracht van LXRY Magazine een artikel over de recente ontwikkelingen in de beeldende kunst. Teksten van Etienne Boileau werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans,Turks en Japans.

Opleiding
Etienne Boileau studeerde rechten en was daarna enige tijd werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist. Vanaf 1991 volgde hij diverse communicatie- (NGPR) en journalistieke opleidingen en verdiepte hij zich in de beeldende kunst. Sinds '93 heeft hij een bureau dat zich specifiek richt op die sector. Etienne Boileau is lid van de NVJ en bestuurslid bij Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.