Communart

"Kunst en cultuur vormen belangrijke peilers in onze beschaving; ze geven inzicht in het tijdperk waarin we leven en de gebeurtenissen om ons heen. Dat inzicht dwingt ons een eigen visie te ontwikkelen en een standpunt in te nemen."

Etienne Boileau werkt als journalist en communicatieadviseur. Onder de naam Communart adviseert hij galeries, kunstenaars en non-profit instellingen bij hun publiciteit en communicatie. Daartoe onderhoudt hij hun perscontacten, schrijft persberichten en levert teksten aan voor catalogi, brochures en subsidieverzoeken. Zo was hij in 2003 verantwoordelijk voor de publiciteit van de kunstbeurs Art Rotterdam. Ook verzorgt hij al een aantal jaren de publiciteit rondom de uitreiking van de Wilhelminaring - een oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst - die in de maand september 2022 werd uitgereikt aan Lilly van der Stokker. Van haar zal in 2023 een beeld worden geplaatst in het Sprengenpark te Apeldoorn. Daarnaast adviseert Etienne particulieren bij het opbouwen van een kunstcollectie en promoot hij veelal jonge kunstenaars die hij begeleidt bij het vormgeven van hun kunstenaarspraktijk.   

Journalistieke producties
Etienne Boileau publiceerde regelmatig in kunstbladen over actuele kunst waaronder Kunstbeeld, Art-NL, Tableau, Beeldenmagazine en Collect. Voor Beeldenmagazine, een tijdschrift voor 3D kunst, schrijft hij reviews over tentoonstellingen en publiceert hij interviews met kunstenaars die zich in hun werk bezig houden met de menselijke invloed op het klimaat. Onderwerpen als ecologie, biodiversiteit, klimaatverandering en opwarming van de aarde komen in die interviews ruimschoots aan bod. Daarnaast stelt hij sinds 2018 voor de uitgave LXRY List de sectie kunst samen. Zijn eerste LXRY List betrof de 25 'most upcoming' kunstenaars wereldwijd. Voor de LXRY List 2019 stelde hij een lijst samen met tien jonge kunstenaars en tien vooruitstrevende galeries in de Benelux. Voor de uitgave van 2020 zocht hij opnieuw tien veelbelovende kunstenaars. In de LXRY List 2021 en 2022 verschoof zijn aandacht als lid van het samenstellende panel naar tien kunstwerken die impact hebben op de samenleving. Ook in 2023 verschijnt een dergelijke lijst. Teksten van Etienne Boileau werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans,Turks en Japans.

Opleiding
Etienne Boileau studeerde rechten en volgde diverse communicatie- (NGPR) en journalistieke opleidingen. Sinds '93 heeft hij een adviesbureau dat zich specifiek richt op de beeldende kunst en haar makers. Etienne Boileau is lid van de NVJ.