Communart

"Kunst en cultuur vormen belangrijke peilers in onze beschaving; ze geven inzicht in het tijdperk waarin we leven en de gebeurtenissen om ons heen. Dat inzicht dwingt ons een eigen visie te ontwikkelen en een standpunt in te nemen."

Etienne Boileau is journalist en communicatieadviseur. Onder de naam Communart adviseert hij galeries, kunstenaars en non-profit instellingen bij hun publiciteit en communicatie. Daartoe onderhoudt hij hun perscontacten, schrijft persberichten en levert teksten aan voor catalogi, brochures en subsidieverzoeken. Zo was hij in 2003 verantwoordelijk voor de publiciteit van de kunstbeurs Art Rotterdam. Ook verzorgt hij al een aantal jaren de publiciteit rondom de uitreiking van de Wilhelminaring - een oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst - die in de maand september 2022 werd uitgereikt aan Lilly van der Stokker. Van haar zal in 2023 een beeld worden geplaatst in het Sprengenpark te Apeldoorn. Daarnaast adviseert Etienne Boileau particulieren bij het opbouwen van een kunstcollectie en promoot hij veelal jonge kunstenaars die hij begeleidt bij het vormgeven van hun kunstenaarspraktijk.   

Journalistieke producties
Etienne Boileau publiceerde regelmatig in diverse kunstbladen over actuele kunst, zoals Kunstbeeld, Art-NL, Tableau, en Collect. Voor Beeldenmagazine - een tijdschrift voor 3D kunst - schrijft hij reviews en publiceert hij vanaf jaargang 2021 interviews met kunstenaars in de rubriek Kunst en Klimaat. Onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit, ecologie en de opwarming van de aarde hebben daarbij zijn aandacht. Daarnaast stelt hij sinds 2018 voor de uitgave LXRY List de sectie kunst samen. Zijn eerste LXRY List betrof de 25 'most upcoming' kunstenaars wereldwijd. Voor de LXRY List 2019 stelde hij een lijst samen met tien jonge kunstenaars en tien vooruitstrevende galeries in de Benelux. Voor de uitgave van 2020 zocht hij opnieuw tien veelbelovende kunstenaars. In de LXRY List 2021 en 2022 verschoof zijn aandacht naar tien kunstwerken die impact hebben gehad op de samenleving. Ook in 2022 zal er een dergelijke lijst verschijnen.Teksten van Etienne Boileau werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans,Turks en Japans.

Opleiding
Etienne Boileau studeerde rechten en volgde diverse communicatie- (NGPR) en journalistieke opleidingen. Sinds '93 heeft hij een adviesbureau dat zich specifiek richt op de beeldende kunst en haar makers. Etienne Boileau is lid van de NVJ.