Communart

"Kunst en cultuur vormen belangrijke peilers in onze beschaving; ze geven inzicht in het tijdperk waarin we leven en de gebeurtenissen om ons heen. Dat inzicht dwingt ons een eigen visie te ontwikkelen en een standpunt in te nemen."

Etienne Boileau werkt als journalist en (tekst)schijver. In die hoedanigheid aviseert hij galeries, kunstenaars en non-profit instellingen bij hun publicitaire uitingen in de vorm van persberichten en teksten voor catalogi, artikelen en subsidieverzoeken. Ook houdt hij lezingen en artist talks, en spreekt hij het openingswoord bij openingen. Daarnaast helpt hij kunstenaars bij hun zoektocht naar een passende galerie en begeleidt hij jonge kunstenaars bij het vormgeven van hun kunstenaarspraktijk. Particulieren geeft hij advies bij de aankoop van kunstwerken.

Journalistieke producties
Etienne Boileau schreef in het verleden regelmatig over actuele kunst in kunstbladen als Kunstbeeld, Tableau en Collect. Voor Sculpture Network en tijdschrift Beeldenmagazine maakt hij momenteel reviews over tentoonstellingen en interviewt hij kunstenaars die zich in hun werk bezig houden met de menselijke invloed op het klimaat. Onderwerpen als ecologie, biodiversiteit, klimaatverandering en opwarming van de aarde komen in die interviews ruimschoots aan bod. Daarnaast stelt hij sinds 2018 voor de uitgave LXRY List de sectie kunst samen. In de LXRY List 2021 en '22 en '23 ging zijn aandacht als lid van het samenstellende panel vooral uit naar tien kunstenaars die met hun werk een duidelijke impact hebben op onze samenleving. Ook in 2024 verschijnt een dergelijke lijst.Teksten van Etienne Boileau werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans,Turks en Japans.

Opleiding
Etienne Boileau studeerde rechten en volgde diverse communicatie- (NGPR) en journalistieke opleidingen. Sinds '93 heeft hij een communicatiebureau dat zich specifiek richt op de beeldende kunst en haar makers. Etienne Boileau is lid van de NVJ.