Communart


"Kunst en cultuur vormen belangrijke peilers in onze beschaving; ze geven inzicht in het tijdperk waarin we leven en de gebeurtenissen om ons heen. Dat inzicht dwingt ons een eigen visie te ontwikkelen en een standpunt in te nemen. Kunst is zeker niet vrijblijvend; ze schept verbazing en verwondering en zet aan tot reflectie. Voor mij is het een levensvoorwaarde."  

Etienne Boileau adviseert onder de naam Communart galeries, kunstenaars en musea bij hun publiciteit en communicatie. Daartoe onderhoudt hij hun perscontacten, schrijft persberichten en levert teksten aan voor catalogi, brochures en andere communicatie-uitingen. Zo was hij in 2000 verantwoordelijk voor de publiciteit van het project Travelling Memory in de Amstelkerk in Amsterdam met beelden van Ans Hey en muziek van Geörgy Kurtág. Drie jaar later verzorgde hij de publiciteit van de kunstbeurs Art Rotterdam. In 2014 was hij verantwoordelijk voor de communicatie rondom de tentoonstelling 'Ik gedenk anders', een omvangrijk kunstproject in MIET AIR te Beers. Ook verzorgde hij de afgelopen jaren de publiciteit rondom de uitreiking van de Wilhelminaring, een oeuvreprijs voor beeldhouwkunst die in 2015 werd uitgereikt aan beeldhouwer Auke de Vries. 

Daarnaast schrijft Etienne Boileau al zo'n twintig jaar over actuele kunst en fotografie. Onderwerpen als kunst en natuur, cross-overs in de kunst, en de collecties van bedrijven en particuliere verzamelaars komen daarbij uitgebreid aan bod. Artikelen van hem verschenen in Art-nl, Collect, Free Eye Magazine, BK-informatie, Kunstbeeld, Tableau en Residence. Momenteel is hij verbonden aan Beeldenmagazine - een tijdschrift voor 3D kunst - waarvoor hij kunstenaars interviewt en recensies schrijft. Teksten van hem werden vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks en Japans.

Ook adviseert Etienne Boileau particulieren en bedrijven bij het opbouwen van een kunstcollectie en promoot hij Nederlandse kunstenaars die een eerste stap in hun carrière willen maken. Voor buitenlandse kunstenaars die in Nederland voet aan de grond willen krijgen zoekt hij expositiemogelijkheden. In alle gevallen matcht hij de aangesloten kunstenaars met galeries of particulieren en zakelijke opdrachtgevers naar keuze. 

Etienne Boileau studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en was daarna enige tijd werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist. Vanaf 1991 volgde hij diverse communicatie-opleidingen (NGPR) en verdiepte zich in de beeldende kunst. Sinds '93 heeft hij een eigen PR-bureau en werkt daarnaast ook regelmatig als journalist en schrijver.